Om Ferskvandscentret

Ferskvandscentret blev stiftet som selvejende institution i 1987 og har til huse i det store og smukke bygningskompleks Vejlsøhus, der blev opført i 1903 som tuberkulosesanatorium.

Ferskvandscentret har udviklet sig til at være det nationale center vedrørende miljøforhold med fokus på vandområdet. Denne fremtrædende position er opnået gennem samling af forskningsinitiativer, udvikling af erhvervsaktiviteter samt vidensformidling inden for vandmiljøområdet.
 
Gudenåen, Silkeborgsøerne og de store skove i Søhøjlandet sætter scenen for Ferskvandscentret, Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter samt AQUA Akvarium & Dyrepark. Her i disse unikke omgivelser driver Ferskvandscentret også en stor ErhvervsPark med mere end 45 virksomheder samt Danmarks største udbyder af kurser inden for vandmiljø. I 2012 blev Ferskvandscentret valgt af Region Midtjylland til at stå i spidsen for erhvervsfremmeprojektet: ”VAND – fra global udfordring til regional vækst”. Aktiviteterne er samlet i Challenge:Water.

Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter

Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter danner enestående rammer om konferencer, uddannelser og private arrangementer.

Vores gæster har 3 år i træk nomineret Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter til at være blandt landets 5 bedste konferencecentre.

Læs mere på: www.vejlsoehus.dk
 

ErhvervsParken

Ferskvandscentret tilbyder et unikt virksomhedsmiljø, hvor mere end 45 virksomheder har lejet sig ind på centret.

Lejerne kan trække på en lang række fælles services og faciliteter i form af mødelokaler, kantine, restaurant, telefonpasning, reception med videre.

Læs mere på: www.fvc.dk/erhvervspark

 

Kursus

Ferskvandscentrets Kursusafdeling gennemfører konferencer og undervisningsforløb inden for vandmiljø.

En stor del af al efteruddannelse på vandmiljøområdet sker på Ferskvandscentret, som også har gennemført flere internationale undervisningsprojekter. 

Læs mere på: www.fvc.dk/kursus

 

AQUA Akvarium & Dyrepark

AQUA Akvarium & Dyrepark er et oplevelsescenter med Nordeuropas største ferskvandsakvarium og skøn naturpark med dyr og udfordrende legeområde – Vandets Kraft.

AQUA Akvarium & Dyrepark er statsanerkendt som viden pædagogisk aktivitetscenter (VPAC) med en lang række formidlingsaktiviteter over for folkeskolen og gymnasiet.

Læs mere på: www.visitaqua.dk

 

Challenge:Water

Region Midt har udpeget Ferskvandscentret til at være operatør på erhvervsfremmeprojektet: “VAND fra global udfordring til regional vækst”, hvor opgaven er at øge innovationshøjden ved at skabe en efterspørgselsdrevet innovation, som skal fremme afsætningen både nationalt og internationalt.

Læs mere på
http://www.challengewater.org