Kære besøgende

 

Som projekt støttet af Industrien Fond, har Danish Water Technology House nu i samarbejde med Ferskvandscentret og SDU udfærdiget en afsluttende rapport, der opsummerer handelshusets virke i Sydøstasien gennem de seneste 3 år. Mange relevante erfaringer er gjort sammen med små og mellemstore danske vandteknologi-virksomheder.

Rapporten kan downloades her: 

Danish Water Technology House - erfaringer for fremtiden

Der er også blevet udarbejdet en kortere, formidlingsegnet rapport omkring projektet. Denne kan tilgås her:

Danish Water Technology House - afrapportering

God fornøjelse.