Organisation

Ferskvandscentrets aktiviteter er samlet i "Den selvejende institution Ferskvandscentret" og AQUA Akvarium & Dyreparks aktiviteter er samlet i "Den selvejende institution AQUA". I dagligdagen fungerer de to selvejende institutioner som én organisatorisk enhed.

Bestyrelse og direktion er sammenfaldende i de to selvejende institutioner.